ANUNȚ de recrutare și selecție pentru desemnarea directorului la S.C. Parc Industrial Mureș S.A., Nr. 338/05.06.2019

Consiliul de Administratie al S.C. Parc Industrial Mures S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul în Vidrasău – Ungheni, Platforma Industrială Nr. 1/G, jud. Mureș, anunță începerea procesului de selecție pentru postul de Director al societății, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice modificată, conform procedurii de mai jos:…