ANUNȚ de recrutare si selecție pentru desemnarea directorului la S.C. Parc Industrial Mures S.A. Nr 566/04.11.2019

Consiliul de Administratie al S.C. Parc Industrial Mures S.A., societate comerciala pe actiuni cu sediul in Vidrasau – Ungheni, Platforma Industriala Nr. 1/G, jud. Mures, anunță începerea procesului de selecție pentru postul de Director al societatii, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata, conform procedurii de mai jos:…