ANUNȚ

Nr. 23 / 11.01.2023 ANUNȚ Subscrisa, PARC INDUSTRIAL MUREȘ SA, cu sediul în Vidrasău, Platforma Industrială nr. 1/G, Jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/402/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15349689, reprezentată prin director Sófalvi György Zsolt formulăm prezenta: Cerere oferta furnizare servicii de contabilitate Prin care va…