ANUNȚ DE SELECŢIE pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație a Parc Industrial Mureș S.A.

PARC INDUSTRIAL MURES SA, cu sediul în VIDRASĂU, Platforma Industrială, nr. 1G, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare, anunţă organizarea procesului de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al PARC INDUSTRIAL MURES SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi…