SE OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE ÎN PERIMETRUL PARC INDUSTRIAL MUREȘ, PLATFORMA VIDRASAU-UNGHENI

  1. Spații de birouri la prețuri avantajoase:
  • în cadrul clădirii administrative, cu suprafețe de 25 și 43 mp, în total 9 birouri, suprafața totală 365 mp.
  • în cadrul clădirii incubatorului de afaceri, cu suprafețe de 14, 28 și 70mp, în total 6 birouri, suprafața totală 242 mp.
  1. Parcele teren de 2980, respectiv 4405 mp.

SE OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE SAU VÂNZARE, ÎN PERIMETRUL PARC INDUSTRIAL MUREȘ, PLATFORMA VIDRASAU-UNGHENI

  1. Parcele teren de 5000, respectiv 7500 mp.

 

 

INFORMAȚII PENTRU DETALII:
TEL. 0265-433 620

MOBIL: 0744-772 573
E-MAIL: office@industrial-park.ro

PLANUL DE SELECŢIE – COMPONENTA INIŢIALĂ pentru ocuparea posturilor de administrator vacante în Consiliul de Administraţie al Societății Comerciale „Parc Industrial Mureș” S.A.

Prezenta componentă iniţială a planului de selecţie este documentul de lucru pentru procedura inițiată, în scopul ocupării posturilor de administrator în Consiliul de administrație al întreprinderii publice „Parc Industrial Mureș” S.A. Având în vedere faptul că mandatul actualului Consiliu de administrație al societății urmează să înceteze la data de 01.03.2024, prin Hotărârea Adunării generale a…

Citeste

ANUNȚ  DE  SELECŢIE pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație aParc Industrial Mureș S.A.

  PARC INDUSTRIAL MURES SA, cu sediul în VIDRASĂU, Platforma Industrială, nr. 1G, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare, anunţă organizarea procesului de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al PARC INDUSTRIAL MURES SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările…

Citeste

ANUNȚ DE SELECŢIE pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație a Parc Industrial Mureș S.A.

PARC INDUSTRIAL MURES SA, cu sediul în VIDRASĂU, Platforma Industrială, nr. 1G, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare, anunţă organizarea procesului de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al PARC INDUSTRIAL MURES SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi…

Citeste

ANUNȚ

Nr. 23 / 11.01.2023 ANUNȚ Subscrisa, PARC INDUSTRIAL MUREȘ SA, cu sediul în Vidrasău, Platforma Industrială nr. 1/G, Jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/402/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15349689, reprezentată prin director Sófalvi György Zsolt formulăm prezenta: Cerere oferta furnizare servicii de contabilitate Prin care va…

Citeste