AGA - Adunarea Generală a Acţionarilor

Membrii AGA

 1. Kedei Pál Előd, CJ Mureș
 2. Boer Alexandru, CL Ungheni
 3. Dudilă Marius , CL Luduș
 4. Gergely Simion, CL Sânpaul
 5. Săuca Cătălin Mircea, CL Iernut

Convocatoare AGA 

 • 2024

Convocator al ședinței AGA din data de 05.07.2024

Convocator al ședinței AGA din data de 27.05.2024

Convocator al ședinței AGA din data de 08.05.2024

Convocator al ședinței AGA din data de 25.03.2024

Convocator al ședinței AGA din data de 28.02.2024

 

 • 2023

Convocator al ședinței AGA din data de 20.12.2023

Convocator al sedintei AGA din data de 14.11.2023

Convocator al ședinței AGA din data de 25.09.2023

Convocator al ședinței AGA din data de 19.07.2023

Convocator al ședinței AGA din data de 26.05.2023

Convocator al ședinței AGA din data de 03.03.2023

 

 • 2022

Convocator al sedintei AGA din 19.12.2022

Convocator al sedintei AGA din data de 25.10.2022

Convocator al sedintei AGA din 05.08.2022

Convocator al ședinței AGA din data de 30.05.2022

Convocator-al-sedintei-AGA-din-data-de-30.03.2022

 • 2021

Convocator-al-sadintei-AGA-din-data-de-30.09.2021

Convocator al sedintei AGA din data de 27.05.2021

 • 2020

Convocator-al-sedintei-AGA-din-06.07.2020

Convocator-al-sedintei-AGA-din-data-de-26.02.2020

Convocator-al-sedintei-AGA-din-31.01.2020

 • 2019

Convocator-al-ședinței-AGA-din-01.02.2019

Convocator-al-sedintei-AGA-din-18.04.2019

Convocator-al-sadintei-AGA-din-data-de-30.05.2019

 

Hotărâri AGA

 • 2024

HOTARAREA NR. 4 AGA din 29.05.2024

HOTARAREA NR. 3 AGA din 08.05.2024

HOTARAREA NR. 2 AGA din 25.03.2024

HOTARAREA NR. 1 AGA din 28.02.2024

 • 2023

HOTARAREA NR. 8 AGA din 20.12.2023

HOTARAREA NR. 7 AGA din 20.12.2023

HOTARAREA NR. 6 AGA din 20.12.2023

HOTARAREA NR. 5 AGA din 14.11.2023

HOTARAREA NR. 4 AGA din 25.09.2023

HOTARAREA NR. 3 AGA din 19.07.2023

HOTARAREA NR. 2 AGA din 26.05.2023

HOTARAREA NR. 1 AGA din 03.03.2023

 

 • 2022

Hotararea-nr.-1-AGA-din-30.03.2022

Hotararea-nr.-2-AGA-din-30.03.2022

Hotararea nr. 3 AGA din 30.05.2022

Hotararea nr. 4 din 05.08.2022 AGA

Hotarârea nr. 5 AGA din 25.10.2022

Hotararea nr. 6 din 19.12.2022 AGA

 • 2021

Hotararea-AGA-nr.-1-din-27.05.2021

Hotararea-AGA-nr.-2-din-27.05.2021

Hotararea-AGA-nr.-3-din-27.05.2021

Hotararea-AGA-nr.-4-din-30.09.2021

 

 • 2020

Hotararea-AGA-nr.-1-din-31.01.2020

Hotararea-AGA-nr.-2-din-26.02.2020

Hotararea-AGA-nr.-3-din-05.03.2020

Hotararea-nr.-5-AGA-din-06.07.2020

 • 2019

Hotararea-AGA-nr.-1-din-01.02.2019

Hotararea-AGA-nr.-2-din-01.02.2019

Hotararea-AGA-nr.-9-din-18.04.2019

Hotararea-AGA-nr.-3-din-30.05.2019

Hotararea AGA nr. 5 din 30.05.219

Hotararea-nr.-4-AGA-din-30.05.2019

Hotararea-nr.-6-AGA-din-31.07.2019

Hotararea-nr.-7-AGA-din-31.07.2019

Hotararea-nr.-8-AGA-din-08.11.2019

Hotararea-nr.-9A-AGA-din-28.11.2019

CA - Consiliul de Administrație

1. Filimon Vasile – preşedinte

Declaratie de avere si interese – Filimon Vasile

*2022 Declaratie de avere si de interese Filimon Vasile

* 2021 Declaratie de avere si de interese Filimon Vasile 2021

* 2020 Declaratie de avere si de interese Filimon Vasile

* 2019 Declaratie de avere si interese Filimon Vasile

* 2018 Declaratie de avere – Filimon Vasile 2018

Declaratie de interese – Filimon Vasile 2018

 

 

2. Sófalvi György Zsolt – membru

Declarație de avere și interese Sófalvi György Zsolt

* 2023

Declaratie de avere si de interese Sofalvi Gyorgy Zsolt

* 2022

Declaratie de avere si de interese Sófalvi György Zsolt

 

* 2021

Declaratie de avere si de interese Sofalvi Gyorgy Zsolt

Declaratie de avere si de interese Sofalvi Gyorgy Zsolt

 

3. Călugăr Ioan Daniel – membru

Declarație de avere și interese Călugăr Ioan Daniel

* 2022 Declaratie de avere si de interese Calugar Ioan Daniel

* 2021 Declaratie de avere si de interese Calugar Ioan Daniel 2021

* 2020 Declaratie de interese Calugar Ioan 2020

Declaratie de avere Calugar Ioan 2020

* 2019 Declaratie de avere si de interese Calugar Ioan Daniel – 2019

 

4. Moldovan Dumitru Claudiu  – membru

Declarație de avere și interese Moldovan Dumitru Claudiu

* 2022 Declaratie de avere si de interese Moldovan Dumitru Claudiu 2022

* 2021 Declaratie de avere si de interese Moldovan Dumitru Claudiu 2021

* 2020 Declaratie de avere Moldovan Dumitru Claudiu 2020

* 2019 Declaratie de avere Moldovan Dumitru Claudiu – 2019

 

5. Vasiu Casandra – membru

Declarație de avere și de interese Vasiu Casandra

*2022 Declaratie de avere si de interese Vasiu Casandra

Management

În Parcul Industrial Mureş există trei variante distincte în ceea ce priveşte ocuparea terenului de către potenţialii investitori :

11.4. Predare în folosință fără drept de preemțiune la vânzare – Varianta I.

11.4.1. În urma alegerii acestei variante operatorul economic va dobândi dreptul de folosință asupra terenului prin încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe încheiat pe o durată minimă de 5 ani, valoarea redevenței fiind stabilit în funcție de plata în avans a redevenței și suprafața terenului dat în folosință, conform tabelului mai jos prezentat:

                 Suprafața Plata Chiriei Anual Plata chiriei in avans
Pe 3 ani Pe 5 ani Pe 10 ani Pe 20 ani Pe 30 ani Pe 40 ani Pe 49 ani
1.500 – 1.999 mp 2,05 1,90 1,75 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00
2.000 – 2.499 mp 1,95 1,81 1,66 1,52 1,38 1,24 1,09 0,95
2.500 – 2.999 mp 1,85 1,71 1,58 1,44 1,31 1,17 1,04 0,90
3.000 – 4.999 mp 1,76 1,63 1,50 1,37 1,24 1,11 0,99 0,86
5.000 -7.499 mp 1,58 1,47 1,35 1,23 1,12 1,00 0,89 0,77
7.500 – 9.999 mp 1,42 1,32 1,22 1,11 1,01 0,90 0,80 0,69
10.000 – 12.499 mp 1,28 1,19 1,09 1,00 0,91 0,81 0,72 0,63
12.500 – 14.499 mp 1,05 0,97 0,90 0,82 0,74 0,67 0,59 0,51
15.000 – 17.499 mp 0,90 0,84 0,77 0,71 0,64 0,57 0,51 0,44
17.500 – 19.999 mp 0,78 0,72 0,66 0,61 0,55 0,49 0,44 0,38
> 20.000 mp 0,69 0,64 0,59 0,54 0,49 0,44 0,39 0,34

* valorile sunt stabilite în EUR/mp/an si nu conțin TVA

 

Modelul contractului de administrare și prestări de servicii conexe este cel prezentat prin Anexa nr. 1, care cuprinde toate clauzele obligatorii ce vor reglementa regimul juridic existent între părțile semnatare.

11.4.2. Rezidentul are dreptul de a achiziționa terenul numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru varianta II.

11.4.3. În cazul acestei variante se va încheia contractul de administrare și prestări de servicii conexe prezentat în Anexa nr. 1.

 

11.5. Predare în folosință cu drept de preemțiune la vânzare – Varianta II.

În urma alegerii acestei variante operatorul economic va dobândi dreptul de folosință asupra terenului prin încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe încheiat pe o durată minima de 5 ani. Vânzarea terenului este condiționată de finalizarea integrală a investițiilor la care rezidentul s-a angajat, iar numărul minim de locuri de muncă asumat este atins, în caz contrar Administratorul nu va emite acordul în vederea vânzării, respectiv cumpărării terenului. În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului prin ajungere la termen, rezidentul are dreptul de a exercita opțiunea de a cumpăra terenul. În caz de neexercitare de către rezident a dreptului de preemțiune la vânzare în termenul stabilit prin prezentul articol are drept consecință decăderea rezidentului de a exercita acest drept.

Prețul chiriei în această variantă este de 2,34 EUR/mp/an.

11.6. Pretul chiriei mai sus stabilite nu conține Taxa pe Valoarea Adăugată.

11.7. Chiria se achită de către rezidentul persoană juridică începând cu data încheierii contractului de administrare și prestări de servicii conexe, pe toată durata exploatării de către rezident a unității existente în Parcul Industrial.

11.8. La data prelungirii contractului de administrare și prestări de servicii conexe, părțile pot renegocia chiria, a cărei valoare însă nu poate fi inferioară chiriei plătite până la momentul expirării contractului.

11.9. Pe durata derulării contractului, dacă rezidentul optează pentru cumpărarea anticipată a terenului, va depune o solicitare/ un angajament ferm în acest sens in beneficiul Administratorului, conform Anexei nr. 14, prin care declară următoarele:

 1. Finalizarea integrală a investițiilor asumate prin scrisoarea de intenție, nu va depăși  suma a 24 luni ( 2 ani), dar care nu depășește data rezilierii/desfințării contractului de administrare și servicii conexe încheiat, prin ajungerea la termen.
 2. Achitarea în avans a contravalorii chiriei în valoare de 2,34 euro/mp/an pentru perioada rămasă, astfel încât să fie îndeplinite condițiile prevăzute perioadei de minim 5 ani – Varianta II.

Administratorul va emite factura de chirie în termen de 10 zile de la primirea angajamentului ferm al rezidentului.

În termen de 10 zile de la data încasării chiriei în avans, Administratorul își va da acordul cu privire la vânzarea terenului, acord ce se va comunica rezidentului printr-un înscris.

În lipsa depunerii angajamentului ferm de către rezident, cât și lipsa plății în avans a chiriei în valoare de 2,34 euro/mp/an, Administratorul va refuza acordul cu privire la vânzarea terenului.

11.10. În cazul acestei variante se va încheie contractul de administrare și prestări de servicii conexe conform Anexa nr. 1. În momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului de către rezident, se va încheia contractul de administrare și prestări de servicii conexe prezentat în Anexa nr. 2.

În cazul în care rezidentul optează pentru cumpărarea anticipată a terenului și după îndeplinirea condițiilor de la punctul 11.9 , contractul de administrare și prestări servicii conexe încheiat conform Anexa nr. 1 se va modifica printr-un act adițional, în care se prevede condiția de la punctul 11.9 litera a).

 

11.11. Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare asupra terenurilor aflate în proprietatea S.C. Parc Industrial Mureș SA – Varianta III

Operatorii economici au dreptul de a achiziționa terenuri situate în incinta Parcului Industrial, aflate în proprietatea SC Parc Industrial Mureș SA cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. suprafața de teren să fie de minim 4.000 mp;
 2. există acordul prealabil expres și scris din partea Administratorului;
 3. valoarea investiției propuse să fie de minim 250 EUR/mp raportat la suprafața achiziționată;
 4. durata finalizării integrale a investiției cel mult 2 ani începând cu data achiziționării terenului.

În caz de nerealizare a investiției propuse în termenul stabilit prin scrisoarea de intenție, Administratorul Parcului Industrial are dreptul să solicite instanței competente rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare și obligarea rezidentului la plata de daune interese, inclusiv beneficiul nerealizat de Administrator în urma rezoluțiunii contractului.

11.12. În cazul în care operatorul economic optează pentru această variantă, contractul de administrare și prestări de servicii conexe prevăzut în Anexa nr. 2 se va încheia în momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului.

 

Parcul Industrial deţine infrastructura de utilitati necesară (energie electrică, gaz, apă potabilă, staţie de epurare a apelor menajere, canalizare, reţea de telecomunicaţii cu fibră optică, acces către E60, şi către o viitoare autostradă).